Продукти

ALLODYN DENTAL SP FINE
 

Предназначение: Имплантология

Вид: Спонгиозни гранули

Друго: 0,200 - 0,800 мм

Allodyn.jpg

ЗАЯВЕТЕ ПРОДУКТА ТУК

За запълване на екстракциони гнезда, графт при поставяне на импланти, за костна аугментация при импланти.

ALLODYN DENTAL CS FINE
 

Предназначение: Имплантология

Вид: Кортико-спонгиозни гранули (20% к. / 80% сп.)

Друго: 0,200 - 0,800 мм

Allodyn.jpg

ЗАЯВЕТЕ ПРОДУКТА ТУК

Предимно за синус лифт, както и за запълване при малки стени, графт при поставяне на импланти, за костна аугментация при импланти.

ALLODYN EXPAND CS

Предназначение: Имплантология

Вид: Кортико-спонгиозен блок

Друго: 20х10x5 мм

Allodyn.jpg

ЗАЯВЕТЕ ПРОДУКТА ТУК

За допълване на алвеоларен гребен, евентуално в съчетание с костни гранули Allodyn DENTAL.

ALLODYN EXPAND SP

Предназначение: Имплантология

Вид: Спонгиозен блок

Друго: 25х12х10 мм

Allodyn.jpg

ЗАЯВЕТЕ ПРОДУКТА ТУК

За запълване на големи дефекти или за големи реконструкции.

ALLODYN DENTAL SP STANDART

Предназначение: Имплантология

Вид: Спонгиозни гранули

Друго: 0,200 - 1,500 мм

Allodyn.jpg

ЗАЯВЕТЕ ПРОДУКТА ТУК

За направлявана костна регенерация и синус лифт.

ALLODYN DENTAL CT FINE

Предназначение: Имплантология

Вид: Кортикални гранули

Друго: 0,200 - 0,800 мм

Allodyn.jpg

ЗАЯВЕТЕ ПРОДУКТА ТУК

За овладяване на резорбцията след смесване с Allodyn DENTAL SP Fine, за запълване при малки стени.

 

ALLODYN EXPAND CT

Предназначение: Имплантология

Вид: Кортикална ламела

Друго: 20х10х2 мм

Allodyn.jpg

ЗАЯВЕТЕ ПРОДУКТА ТУК

Най-вече при използване на техника за кофраж, евентуално в съчетание с гранули Allodyn DENTAL.

Top