Нова банкова сметка в Societe General Експресбанк

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 15.02.2018 г. плащанията по всички новоподписани договори ще се приемат на нова банкова сметка:

Титуляр: Тъканна банка Биорегенерация ЕООД
IBAN: BG34 TTBB 9400 1528 0435 87
BIC: TTBB BG22
Банка:Societe General Експресбанк

Плащанията по всички сключени до този момент договори продължаваме да приемаме по сметката, вписана в тях:

Титуляр: Тъканна банка Биорегенерация ЕООД
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF
банка: Уникредит Булбанк, клон Южен парк.

При плащане по банков път моля не пропускайте в полето "основание за плащане" да впишете номера на съответния договор.

Използваме случая да Ви припомним, че освен по банков път, можете да заплащате вноските по договорите си и в брой или с кредитна/дебитна карта на ПОС терминал на адреса на офиса ни: гр. София, ул. Блага вест № 3, МБАЛ Надежда в приемното ни време (понеделник - петък 09:00 - 17:00 и събота 10:30 - 16:00).

 

С уважение,

Екип Биорегенерация

Top